logga_sidost52w

Hem Våra Husmodeller Företaget Pressrum Beställning Kontakt

 

  

CompactHouse bildades år 2002. Från början utifrån idén att designa, utveckla, marknadsföra och sälja tilltalande komplementhus utifrån de då gällande ​”Friggebodsreglerna”. Många saknade en kvalitetsprodukt inom detta område. Resultatet blev Kompakthuset 10. Huset skapades av arkitekt SAR/MSA Göran Borell. Med lång erfarenhet av att rita bostäder såsom hela flerfamiljshusområden till specialombyggda lägenheter men även tillbyggnad av villor och tillika författare till flera av Träinformations Byggbeskrivningar i byggvaruhandeln. Kompakthuset 10 blev visionen om ett avskilt men ändå mänskligt nära extra boutrymme vid sidan om den egna villan. 

Många av marknadens s.k. ”friggebodar” utgörs av starkt förenklade hustyper. Med kunskap om hur ett riktigt hus byggs när det gäller krav på tekniskt utförande, möblerbarhet och trivsel så framstod dessa övriga hus mer som förrådsbodar. De flesta säljs utan fungerande luftad fasadpanel och takkonstruktion. Regeldimensioner skapar svajiga golv och väggar. Att kunna möblera och använda huset är viktigt när man lägger ner pengar på att bygga.

Produktutbudet utökades varefter med fler små smarta hus i lite större storlek, välstuderad design och god möblerbarhet. Och med en yta som tillvaratas för optimalt användande och därmed bättre ekonomiskt utnyttjande. Inriktning på mindre hus blev vår specialitet. Interiörerna kännetecknas av ljus, luftighet och trivsel. Allt detta skapar husens unika och tilltalande lösning.

 

Våra hustyper är skyddade av lagen om upphovsmannarätt och mönsterskyddade. Ev. kopiering är en lagstridig handling och beivras när det kommer till vår kännedom.